Meno
Priezvisko
Dátum príchodu
Dátum odchodu
Počet osôb
Počet jednolôžkových izieb
Počet dvojlôžkových izieb - oddelené postele
Počet dvojlôžkových izieb - manželská posteľ
E-Mail
Telefón pre potvrdenie rezervácie

Po prijatí rezervačného formulára Vás budeme kontaktovať.
zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Ing. Zlata Lukšová

Som si vedomý a súhlasím s nasledujúcim: všetky osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, ktoré sú uvedené v tomto formulári, budú poskytnuté príslušným úradom Slovenskej republiky a spracované týmito úradmi pre účely hlásenia pobytu. Tieto údaje môžu byť vložené do alebo uložené v databázach dostupných príslušným úradom Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.